سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول ، شماره 11

عنوان مقاله : شناسایی عوامل هویت ساز اقامتگاه تفریحی
نویسندگان : مهسا عرفانی ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر میدان شهری پیاده محور (نمونه موردی:میدان شورا)
نویسندگان : سمیه حسن پور ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازطراحی یا بازآفرینی: نگاهی نو به پروژه‌های شهری در فضاهای متروک و بلااستفاده
نویسندگان : فرانک تابش،عفت صبوحی
صفحات : 27-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازطراحی یا بازآفرینی: نگاهی نو به پروژه‌های شهری در فضاهای متروک و بلااستفاده
نویسندگان : فرانک تابش، عفت صبوحی
صفحات : 39-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فاکتورهای موثر بر طراحی خانه موسیقی در راستای مشترکات معماری و موسیقی
نویسندگان : الهه ابراهیم زاده، دکتر حامد نجف پور
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه اقتصادی تاثیر گذاری طرح توسعه هواشناسی کاربردی در معماری و شهر سازی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی
نویسندگان : آزاد توحیدی سردشت،صادق ضیائیان، مهدی کریمی صدیق، اسماعیل کامیاب نسب
صفحات : 63-80
دانلود اصل مقاله