سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول ، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی ﺑﺮ روﻧﺪ موقعیت و نقش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان
نویسندگان : سید رضا علوی طباطبایی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهکارهاي طراحي ابنيه و محوطه بر افزايش کارآيي فضاهاي مخصوص نابينايان
نویسندگان : شادي خدابنده، نیما موهبتی، محمدرضا منصوري
صفحات : 47-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه موردی استفاده از روش ساخت از بالا به پایین در گودبرداری‌های عمیق شهری
نویسندگان : مهتاب علی‌طالش، حسین امین
صفحات : 59-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گذری تطبیقی بر نماسازی ساختمان های مسکونی در ایران با رویکرد زیبایی شناسی و حفظ هویت معماری ایرانی ـ اسلامی(مطالعه موردی منطقه یک تهران)
نویسندگان : سعیده جوشقانی، محمد شریف زاده
صفحات : 70-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل محیطی بر کیفیت فضای داخلی خانه سالمندان نمونه موردی(خانه های سالمندان شهر مشهد)
نویسندگان : هانیه خوشدل ،نورا معروف
صفحات : 87-99
دانلود اصل مقاله