سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول ، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی ﺑﺮ روﻧﺪ موقعیت و نقش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان
نویسندگان : سید رضا علوی طباطبایی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهکارهاي طراحي ابنيه و محوطه بر افزايش کارآيي فضاهاي مخصوص نابينايان
نویسندگان : شادي خدابنده، نیما موهبتی، محمدرضا منصوري
صفحات : 16-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه موردی استفاده از روش ساخت از بالا به پایین در گودبرداری‌های عمیق شهری
نویسندگان : مهتاب علی‌طالش، حسین امین
صفحات : 27-36
دانلود اصل مقاله