سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : هویت ایرانی-اسلامی، نشانه هنر معاصر ایران در عرصه جهانی
نویسندگان : کاظم خراسانی، اصغرکفشچیان مقدم
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری آسایش محیطی در ساختمان های مسکونی
نویسندگان : هستی دهقان سفید سنگی
صفحات : 15-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه ادراک محیطی در تجربه فضای معماری
نویسندگان : مجتبی کاظمیان مقدم
صفحات : 22-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر تاثیرات نانو درات بر دوام و خواص مکانیکی بتن
نویسندگان : مسعود ذبیحی سامانی، ناصر روحی
صفحات : 30-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی رفتار سد خاکی در طول ساخت به روش اجزای محدود در حالت دو و سه بعدی با نرم افزارهای Plaxis2D و FoundationPlaxis3D (مطالعه موردی سد کبود وال)
نویسندگان : حسین حکیمی خانسر، سید حسن گلمایی، مجید شیداییان
صفحات : 43-56
دانلود اصل مقاله