سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلد اول ، شماره 13

عنوان مقاله : هویت ایرانی-اسلامی، نشانه هنر معاصر ایران در عرصه جهانی
نویسندگان : کاظم خراسانی، اصغرکفشچیان مقدم
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری آسایش محیطی در ساختمان های مسکونی
نویسندگان : هستی دهقان سفید سنگی
صفحات : 19-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : باغ کودک و تاثیر آن بر افزایش خلاقیت و آموزش کودکان
نویسندگان : هستی دهقان سفید سنگی
صفحات : 27-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مرکز حمایت از زنان بی سرپرست با رویکرد معماری تعاملی در راستای جایگاه اجتماعی
نویسندگان : شهربانو رمضانپور ، مریم کبیری
صفحات : 34-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کنکاشی پیرامون نقوش فرشته در تزیینات وابسته به معماری در عهد قاجار
نویسندگان : سحرماهودی، هلیا حاجی قاسم، ساناز افتخار زاده، حسین عالی
صفحات : 43-53
دانلود اصل مقاله