سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1397، جلد دوم، شماره 14

عنوان مقاله : نقش عوامل اقلیمی در شکل گیری الگوهای ساختمانی
نویسندگان : نیلوفر اصغری، سمیرا طالب الحق، مسعود طالب الحق، محسن شایسته بقال رضازاده
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی اشكالات اجرايي ساختمان های اسکلت فولادی شهر اهواز با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی
نویسندگان : مجتبی حلاجیان، سیدفتح اله ساجدی
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بهسازی و بازطراحی فضاهای بیمارستان در ارتقاء سطح درمان نمونه موردی : بیمارستان موقوفه مفرح (یاخچی آباد)
نویسندگان : سجاد محمدتقی پور، سیاوش تیموری، حسین عالی
صفحات : 23-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستجوی هویت آب در معماری ساسانی
نویسندگان : صبا غلامی
صفحات : 36-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شهرهای زیرزمینی با تاکید بر استفاده از نور طبیعی در فضاها
نویسندگان : نادره رودگر، مهدی خناری
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش تعاملات اجتماعی در فضای عمومی
نویسندگان : سعید میر ریاحی، فرزاد احمدی، لیلی جانی زاده
صفحات : 56-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی BRT تهران و احمدآباد
نویسندگان : مسعود رجایی
صفحات : 64-76
دانلود اصل مقاله