سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1397 ، جلد دوم ، شماره 14

عنوان مقاله : نقش عوامل اقلیمی در شکل گیری الگوهای ساختمانی
نویسندگان : نیلوفر اصغری، سمیرا طالب الحق، مسعود طالب الحق، محسن شایسته بقال رضازاده
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی اشكالات اجرايي ساختمان¬های اسکلت فولادی شهر اهواز با استفاده از روش¬های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی
نویسندگان : مجتبی حلاجیان، سیدفتح اله ساجدی
صفحات : 12-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بهسازی و بازطراحی فضاهای بیمارستان در ارتقاء سطح درمان نمونه موردی : بیمارستان موقوفه مفرح (یاخچی آباد)
نویسندگان : سجاد محمدتقی پور،سیاوش تیموری، حسین عالی
صفحات : 28-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستجوی هویت آب در معماری ساسانی
نویسندگان : صبا غلامی
صفحات : 41-51
دانلود اصل مقاله