سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398، جلد اول، شماره15

عنوان مقاله : طراحی ارگانیک
نویسندگان : مهناز طاهری مینا، محمد مهدی سروش
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشنهادی بر کاربری بنای زیج منیژه در ایالت خالویتیس
نویسندگان : صبا غلامی
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگرشی بر بازار های شبانه و تاثیر آن در زنده سازی کالبد شهرها
نویسندگان : بهروز فردی پور
صفحات : 24-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سازه های سبک LSF و نقش آن در کاهش هزینه ها به همراه مثال کاربردی
نویسندگان : آناهیتا سمایی، شراره ربیعی
صفحات : 38-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : باززنده سازی و احیاء بافت تاریخی با نگاهی متاثر از ارایه های معماری شهری
نویسندگان : معصومه امیری، علی بنی اسدی
صفحات : 47-57
دانلود اصل مقاله