سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398 ، جلد اول، شماره15

عنوان مقاله : طراحی ارگانیک
نویسندگان : مهناز طاهری مینا ، محمد مهدی سروش
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشنهادی بر کاربری بنای زیج منیژه در ایالت خالویتیس
نویسندگان : صبا غلامی
صفحات : 15-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بهسازی و بازطراحی فضاهای بیمارستان در ارتقاء سطح درمان نمونه موردی : بیمارستان موقوفه مفرح (یاخچی آباد)
نویسندگان : سجاد محمدتقی پور ،سیاوش تیموری ، حسین عالی
صفحات : 25-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگرشی بر بازار های شبانه و تاثیر آن در زنده سازی کالبد شهرها
نویسندگان : بهروز فردی پور
صفحات : 38-54
دانلود اصل مقاله