سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد اول، شماره 18

عنوان مقاله : ارزیابی الگوها و مفاهيم معماري هخامنشي و ساساني بر آثار معماران ملي گراي معاصر ايران
نویسندگان : کبری حسنقلی نژاد یاسوری، وحید حسین زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش دیوارسبز درتوسعه و بهبود فضای شهری (مطالعه موردی : شهر شهرکرد)
نویسندگان : علی محمدی، محمد رضا نیک منش
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله