سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد اول، شماره 18

عنوان مقاله : ارزیابی الگوها و مفاهيم معماري هخامنشي و ساساني بر آثار معماران ملي گراي معاصر ايران
نویسندگان : کبری حسنقلی نژاد یاسوری، وحید حسین زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش دیوارسبز درتوسعه و بهبود فضای شهری (مطالعه موردی: شهر شهرکرد)
نویسندگان : علی محمدی، محمد رضا نیک منش
صفحات : 15-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش آفرینی تفکر روایت‌محور و فرصت‌های آن در کارگاه‌های آموزش طراحی معماری
نویسندگان : حمید ندیمی، سمیه شریف زاده، زکیه السادات طباطبایی لطفی
صفحات : 23-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران موردپژوهی بناهای آپارتمانی ردیفی تا 6 طبقه، زیرگونه شمالی
نویسندگان : آزاده مهاجرمیلانی، علیرضا عینی‌فر
صفحات : 39-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پذیرش گردشگری خلاق در تجربه‌ی شهروندان و گردشگران شهرهای پشتیبان گردشگری؛ نمونه موردی شهر یاسوج
نویسندگان : شمین گلرخ، محسن مطهریان
صفحات : 51-60
دانلود اصل مقاله