سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد دوم، شماره 18

عنوان مقاله : نقش بولوارهای عریض دارای حاشیه های تفریحی در توسعه شهرها و عملکرد آنها در ساختار اجتماعی-فرهنگی فضای شهری (مطالعه موردی بولوار شهید چمران شهر شیراز)
نویسندگان : مسعود مصباحی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی الگوی معماری فضاهای مراکز پیش دبستانی خلاق به کمک اصول دانش TRIZ
نویسندگان : شیما سادات رضیان، عفت صبوحی
صفحات : 10-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران
نویسندگان : مینو قره بگلو، قاسم مطلبی، سامان صبا
صفحات : 22-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد فضایی شهر ساری
نویسندگان : اسفندیار زبردست، محمدرضا رستمی
صفحات : 36-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل نشانه‌های سازگاری در آسایش حرارتی فضاهای باز (نمونه مورد مطالعه: محلات مسکونی منتخب شهر اصفهان)
نویسندگان : فاطمه السادات مجیدی، شاهین حیدری
صفحات : 46-57
دانلود اصل مقاله