سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلد دوم، شماره 17

عنوان مقاله : گونه شناسی ویژگی های معماری و فضایی حمام های دوره قاجار در شهر تهران
نویسندگان : امیراحمد سیرجانی، حسین عالی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر افزودن الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت فشاری خاک تثبیت‌ شده با سیمان و آنزیم اوره‌آز
نویسندگان : رضا یوسفی، امیرعباس عموئی
صفحات : 15-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی تجدید سازمان حکمروایی پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق کلان شهری ایران
نویسندگان : ایرج اسدی
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه‌ی مقایسه‌ای نقوش آجری نمای بناهای تجاری-مسکونی شهرهای اصفهان و تهران در دوره‌ی پهلوی اول
نویسندگان : زینب نوری جمشیدی، نیما ولی بیگ، مصطفی کیانی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین مؤلفه‌های مؤثر در احیاءگری مسکن (موردپژوهی بالکن)
نویسندگان : صنم طیبی خواه، صالحه بخارائی
صفحات : 55-68
دانلود اصل مقاله