سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398، جلد دوم، شماره15

عنوان مقاله : ارزیابی اثر بخشی مولفه‌های سرزندگی در بازطراحی فضاهای تجاری مردم گریز؛ (نمونه موردی بلوک شهری ارگ جهان نمای شهر اصفهان)
نویسندگان : فرانک تابش، عفت صبوحی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی کمی ریسک تصادفات (مطالعه موردی: خيابان جمهوری شهرستان مريوان)
نویسندگان : دارا آزادوار، حسن ذوقی
صفحات : 11-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازشناسی عرصه های عمومی شهر
نویسندگان : کامران ذکاوت، امید توزنده جانی
صفحات : 23-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین فضاهای مورد نیاز کتابخانه عمومی برای جمعیت 25000نفر
نویسندگان : ساناز ریاحی زاده دهکردی، عبدالرضا کوهی فایق، افشین رئیسی
صفحات : 39-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور در طراحی بناهای مناطق کویری (نمونه موردی کرمان)
نویسندگان : علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
صفحات : 50-59
دانلود اصل مقاله