سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398 ، جلد دوم شماره15

عنوان مقاله : ارزیابی اثر بخشی مولفه‌های سرزندگی در بازطراحی فضاهای تجاری مردم گریز؛ (نمونه موردی بلوک شهری ارگ جهان نمای شهر اصفهان)
نویسندگان : فرانک تابش، عفت صبوحی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی کمی ریسک تصادفات (مطالعه موردی: خيابان جمهوری شهرستان مريوان)
نویسندگان : دارا آزادوار، حسن ذوقی
صفحات : 11-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازشناسی عرصه های عمومی شهر
نویسندگان : کامران ذکاوت، امید توزنده جانی
صفحات : 23-40
دانلود اصل مقاله