سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد دوم، شماره 11

عنوان مقاله : جستاری پيرامون هنر کاشیکاری در مساجد شاخص اصفهان با تاکید بر رنگ و نور در دوره صفویه
نویسندگان : سمیه منتی، حسین عالی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه راهبردی استفاده از پدافند غیرعامل در ساخت و سازهای شهری
نویسندگان : مجید زمانی بیدختی
صفحات : 11-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد لرزه ای قابهای کوتاه فولادی با اتصالات نیمه گیردار تحت تاثیر شتاب نگاشت نزدیک گسل
نویسندگان : عادل قربانی اصل، فواد کریمی
صفحات : 18-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر تغییر جزئیات آرماتورگذاری در کناره های باز شوهای دیوار برشی بتنی بامعیار کرنش پلاستیک
نویسندگان : رضا اسماعیلیان، مهدی وجدیان
صفحات : 31-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش نگارگری در معماری ایرانی(نمایش کوشک)
نویسندگان : شکوفه میرزایی، سمیرا چقامیرزایی
صفحات : 40-51
دانلود اصل مقاله