سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلددوم، شماره 12

عنوان مقاله : گذری تطبیقی بر نماسازی ساختمان های مسکونی در ایران با رویکرد زیبایی شناسی و حفظ هویت معماری ایرانی ـ اسلامی(مطالعه موردی منطقه یک تهران)
نویسندگان : سعیده جوشقانی، محمد شریف زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل محیطی بر کیفیت فضای داخلی خانه سالمندان نمونه موردی (خانه های سالمندان شهر مشهد)
نویسندگان : هانیه خوشدل، نورا معروف
صفحات : 15-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه وضعیت مرکز توان بخشی معلولین نخاعی (جسمی- حرکتی) با ضوابط و آیین نامه ها (نمونه موردی: مرکز توانبخشی الهیه در شهر کرمانشاه)
نویسندگان : طیبه شرفی، لیلا خاکسار
صفحات : 28-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معیارهای مکان یابی مجتمع های فرهنگی هنری با تاکید بر ارتقاء تعاملات اجتماعی
نویسندگان : سروناز حسین رضوی، آنا بهمن یار
صفحات : 38-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی طراحی مرکز آموزشی پژوهشی هنرهای سنتی با رویکرد فرهنگی (نمونه موردی کرمان)
نویسندگان : محمدعلی بیگی نژاد، سیاوش رشیدی شریف آباد
صفحات : 48-54
دانلود اصل مقاله