سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلددوم ، شماره 12

عنوان مقاله : گذری تطبیقی بر نماسازی ساختمان های مسکونی در ایران با رویکرد زیبایی شناسی و حفظ هویت معماری ایرانی ـ اسلامی(مطالعه موردی منطقه یک تهران)
نویسندگان : سعیده جوشقانی، محمد شریف زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل محیطی بر کیفیت فضای داخلی خانه سالمندان نمونه موردی(خانه های سالمندان شهر مشهد)
نویسندگان : هانیه خوشدل، نورا معروف
صفحات : 15-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه وضعیت مرکز توان بخشی معلولین نخاعی (جسمی- حرکتی) با ضوابط و آیین نامه ها (نمونه موردی: مرکز توانبخشی الهیه در شهر کرمانشاه)
نویسندگان : طیبه شرفی، لیلا خاکسار
صفحات : 28-38
دانلود اصل مقاله