سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397، جلد دوم، شماره 13

عنوان مقاله : باغ کودک و تاثیر آن بر افزایش خلاقیت و آموزش کودکان
نویسندگان : هستی دهقان سفید سنگی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مرکز حمایت از زنان بی سرپرست با رویکرد معماری تعاملی در راستای جایگاه اجتماعی
نویسندگان : شهربانو رمضانپور، مریم کبیری
صفحات : 7-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کنکاشی پیرامون نقوش فرشته در تزیینات وابسته به معماری در عهد قاجار
نویسندگان : سحرماهودی، هلیا حاجی قاسم، ساناز افتخار زاده، حسین عالی
صفحات : 16-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی ساکنان در پروژه های مسکن اقشار کم درآمد از کیفیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی؛ مسکن مهر راه آهن گرگان)
نویسندگان : حمیدرضا رزمی، صامیه مرادی، میلاد غلامی
صفحات : 27-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیری بر معماری بوم گرای غرب ایران از گذشته تاکنون (نمونه موردی کرمانشاه روستای خانقاه)
نویسندگان : سعید رهرو مهربانی، سید مسعود قطبی
صفحات : 47-57
دانلود اصل مقاله