سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399، جلد اول، شماره 19

عنوان مقاله : بررسی تغییرات میدان باد در کلانشهر تهران و اثر آن بر آلودگی هوا در فصل سرد
نویسندگان : محمد مرادی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساماندهی محله با هدف افزایش پیاده مداری با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله جمعه مسجد اردبیل)
نویسندگان : پری ناز اقلیما، محمدرضا فاروقی، مهدی زایر
صفحات : 13-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکردی فرهنگ سرا در ایران و جهان (نمونه موردی فرهنگسراهای داخلی خاوران و نیاوران خارجی فرهنگسراهای جیبانو و Torshan
نویسندگان : میثم صدرا، منصور نیک پور
صفحات : 28-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فهم فضاهای خاکستری شهری: جایگاه قدرت در مناسبات تولید سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (مورد: شهرک رضویه تهران)
نویسندگان : مجتبی رفیعیان، آیدا کیانفر
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر طراحی محلات با رویکرد عدالت فضایی
نویسندگان : مریم دیزی جانی، پورمند قربانی سی سخت
صفحات : 48-58
دانلود اصل مقاله