سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399، جلد اول، شماره 19

عنوان مقاله : بررسی تغییرات میدان باد در کلانشهر تهران و اثر آن بر آلودگی هوا در فصل سرد
نویسندگان : محمد مرادی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساماندهی محله با هدف افزایش پیاده مداری با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله جمعه مسجد اردبیل )
نویسندگان : پری ناز اقلیما، مهندس محمد رضا فاروقی، مهدی زایر
صفحات : 14-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکردی فرهنگ سرا در ایران و جهان (نمونه موردی فرهنگسراهای داخلی خاوران و نیاوران خارجی فرهنگسراهای جیبانو و Torshan
نویسندگان : میثم صدرا، منصور نیک پور
صفحات : 30-38
دانلود اصل مقاله