سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد اول، شماره 20

عنوان مقاله : واکاوی مفاهیم فرهنگی در ایجاد منطقه گرایی
نویسندگان : سپیده سنجری، هیرو فرکیش
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر روانشناسی محیطی بر خلاقیت کودکان
نویسندگان : علی هاشمی، الهام پور مهابادیان
صفحات : 10-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در ایران
نویسندگان : فاطمه زمانی پور، علی مهبودی
صفحات : 21-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تکوین اندیشۀ میراث ملی معماری ایران در خوانش تجددخواهانۀ متفکران ایرانی از تاریخ در دوران مشروطه
نویسندگان : محمدحسن خادم‌زاده، پوریا محمودی اصل همدانی
صفحات : 31-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی طرح ویژه‌ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از منظر شاخص‌های مسکن مطلوب و پایدار روستایی
نویسندگان : محسن سرتیپی پور، سحر ندایی طوسی، سیما سعادت شورک حاجی
صفحات : 45-60
دانلود اصل مقاله