سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد اول، شماره 20

عنوان مقاله : واکاوی مفاهیم فرهنگی در ایجاد منطقه گرایی
نویسندگان : سپیده سنجری، هیرو فرکیش
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر روانشناسی محیطی بر خلاقیت کودکان
نویسندگان : علی هاشمی، الهام پور مهابادیان
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در ایران
نویسندگان : فاطمه زمانی پور، علی مهبودی
صفحات : 26-35
دانلود اصل مقاله