سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلددوم، شماره10

عنوان مقاله : بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه (مورد مطالعه شهر قزوین)
نویسندگان : حسین عالی، سیده حمیده میرحسینی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی
نویسندگان : علی محمد اندیشمند، محسن دهقانی تفتی، سمیه امیدواری
صفحات : 19-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحليل رابطه انعطاف‌پذيري در طراحي و تأثير آن در ساختار فضاي بيمارستان
نویسندگان : منصور پاگیری قلعه نویی
صفحات : 29-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خرابی پیشرونده در خرپاهای دهانه بزرگ با استفاده از روش المان محدود
نویسندگان : امید جهاندارفرد، لیلا شهریاری
صفحات : 37-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها
نویسندگان : علی ندری، محمدرضا امینی
صفحات : 52-65
دانلود اصل مقاله