سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلددوم، شماره7

عنوان مقاله : بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه (مورد مطالعه شهر قزوین)
نویسندگان : حسین عالی، سیده حمیده میرحسینی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی
نویسندگان : علی محمد اندیشمند، محسن دهقانی تفتی، سمیه امیدواری
صفحات : 20-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحليل رابطه انعطاف‌پذيري در طراحي و تأثير آن در ساختار فضاي بيمارستان
نویسندگان : منصور پاگیری قلعه نویی
صفحات : 30-37
دانلود اصل مقاله