سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلدسوم، شماره7

عنوان مقاله : کاوش در مفاهیم صور نجومی به عنوان عنصر تزئینی با تکیه بر آثار فلزی سـده های میـانه (دوره سلـجوقی)
نویسندگان : حسین عالی، مهشید داب
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از احداث سد
نویسندگان : رحیم زارع ، بهزاد کلانتری
صفحات : 17-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین الگوهای فضای باز در مجتمع های مسکونی براساس تئوری جدید شهری (کریستوفر الکساندر)نمونه موردی محله کلپای همدان
نویسندگان : محمد دوستی، سید محمود معینی، امید دژدار
صفحات : 25-36
دانلود اصل مقاله