سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1396، جلددوم، شماره9

عنوان مقاله : اثر بازارهای شبانه در افزایش روحیه و رضایت شهروندان (مطالعه موردی: خیابان زند شهر شیراز)
نویسندگان : مسعود مصباحی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهبردهای مناسب جهت احیا بافت های تاریخی با رویکرد فرهنگ اسلامی-ایرانی با استفاده از تحلیل swot (مطالعه موردی در محله اسفنجان شهر سمنان)
نویسندگان : آمنه سعیدی، مجتبی واشقانی فراهانی
صفحات : 11-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : به کارگیری حمل و نقل غیر موتوری برای ترویج شهرهای انسانگرا؛ در راستای نیل به استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری
نویسندگان : فرزاد فرهادیان بابادی
صفحات : 23-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود خواص فیزیکی بتن متخلخل با استفاده افزودن پوکه معدنی و زئولیت به طرح اختلاط پایه
نویسندگان : امین فلامکی، مرجان سالاری، مریم حسینی خیرآباد، احسان تیموری
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت ارسنجان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال
نویسندگان : محمدحسین اسکندری، مسعود مصباحی
صفحات : 53-59
دانلود اصل مقاله