سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1396، جلددوم، شماره8

عنوان مقاله : تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانی
نویسندگان : آرش داداشی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر نقش پارامتر های موُثر در طراحی معماری با رویکرد معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی؛ شهرستان خلخال)
نویسندگان : رضا ابراهیمی، یوسف هوشمند پور
صفحات : 13-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین روشی مناسب به منظور کاهش هزینه بررسی خصوصیات مکانیک خاک در جاده سازی جنگل
نویسندگان : احمدسیبی، مریم یوسفی، نصرت اله رافت نیا
صفحات : 34-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی نقش ایستگاه راه اهن در معماری و نیاز مسافرین
نویسندگان : مهدیه آسایش، علیرضا عبادی پور
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان
نویسندگان : علی دربان، مینا جوادنیا
صفحات : 51-57
دانلود اصل مقاله