سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1396، جلددوم، شماره7

عنوان مقاله : بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیاط در معماری ( مطالعه موردی: مساکن تاریخی مازندران )
نویسندگان : میلاد غلامی، حمیدرضا رزمی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین غلظت نیترات آب زیرزمینی، خاک و کاهو در مزارع منتخب شهر ورامین در سال 1396
نویسندگان : امیر محمد فرهودی، گیتی کاشی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی نقش و جایگاه شهروندان در برنامه ریزی و توسعه شهری در راستای نحقق بخشی شهرسازی مشارکتی
نویسندگان : فرزاد فرهادیان بابادی
صفحات : 28-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شوادون کهن الگوی زیست بوم پایدار
نویسندگان : معصومه حاجی زاده، مریم السادات سید اقامیری، ندا مسروری جنت
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشکستگی اطراف آن در موقعیت های 30و 170 درجه قوس 180 درجه رودخانه ها
نویسندگان : محمد امامی، روزبه آقا مجیدی، امین مرادی
صفحات : 55-63
دانلود اصل مقاله