سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1396، جلددوم، شماره7

عنوان مقاله : بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیاط در معماری( مطالعه موردی: مساکن تاریخی مازندران)
نویسندگان : میلاد غلامی، حمیدرضا رزمی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و ارزیابی دیدگاه های مداخله در بافت تاریخی فرسوده در جهت احیاء و باززنده سازی
نویسندگان : معصومه امیری، علی بنی اسدی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی نقش و جایگاه شهروندان در برنامه ریزی و توسعه شهری در راستای تحقق بخشی شهرسازی مشارکتی
نویسندگان : فرزاد فرهادیان بابادی
صفحات : 28-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شوادون کهن الگوی زیست بوم پایدار
نویسندگان : معصومه حاجی زاده، مریم السادات سید اقامیری، ندا مسروری جنت
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشکستگی اطراف آن در موقعیت های 30 و 170 درجه قوس 180 درجه رودخانه ها
نویسندگان : محمد امامی، روزبه آقا مجیدی، امین مرادی
صفحات : 55-62
دانلود اصل مقاله