سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1395، جلددوم، شماره6

عنوان مقاله : جایگاه و نقش شهرداری در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهرستان خوی-محله 2ناحیه1، محله خاماچیلار)
نویسندگان : توحید علی نژاد
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره صنعت نفت و نشریه شماره 3418 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و راهکار رفع کاستی ها و مشکلات چالشزای آن
نویسندگان : اسماعیل رادگهر
صفحات : 17-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل شکل گیری و مکان یابی کاربری اراضی بازارها و مراکز مذهبی با تاکید بر محوریت شهرسازی ایرانی-اسلامی با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر شهرکرد)
نویسندگان : احمدرضا محمدی ده چشمه، احسان حسین پور
صفحات : 38-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاملی در مبانی و جلوه های زیبایی باغ ایرانی نمونه موردی: باغ ائل گلی تبریز
نویسندگان : علی کارگر، سعید خلیلی
صفحات : 53-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : میانجی های معماری- با موضع گیری معماری آرکی تایپ و محیط های مقدسه (اسکیما و وصل اتصال به محیط چندبعدی فضا)
نویسندگان : بهرام احتشام کرد کندی
صفحات : 64-75
دانلود اصل مقاله