سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1395، جلد دوم، شماره5

عنوان مقاله : بررسی اثرات شاخص های مطرح در بهبود وضعیت پیاده رو ها ( مطالعه موردی: خیابان مطهری(زرگری) شهر شیراز)
نویسندگان : مسعود مصباحی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فلوئورزدایی آب با منعقدکننده های شیمیایی
نویسندگان : گیتی کاشی، امیرمحمد فرهودی
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیر خطی
نویسندگان : سید فتح اله ساجدی، سید حمید هاشمی، غلام عباس بهرامی نیا، سیدمحسن کالوندی
صفحات : 27-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی چشم انداز مدیریت منظر شهری در ایران و جهان با تاکید بر توسعه پایدار
نویسندگان : سودا محمدی دلبند، سارا قهری للکو، فرحناز خادم فسقندیس
صفحات : 37-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سد بتنی قوسی کارون3 تحت شتابنگاشت زلزله طبس
نویسندگان : مصطفی نادری سورکی، حسن کیامنش
صفحات : 48-56
دانلود اصل مقاله