سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1395، جلد دوم، شماره4

عنوان مقاله : مدل سازی عددی نشست در محیط های متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموار شده (SPH)
نویسندگان : رضا تاتار
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه و بررسی سیستم اتوبوس های تندرو با استفاده از شبیه سازی ترافیکی و اقتصادسنجی
نویسندگان : محمدحسین عباسی، سید مصطفی جعفرزاده فدکی
صفحات : 22-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد لرزه ای سازه بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی دارای نامنطمی مقاومت جانبی در ارتفاع
نویسندگان : محمد بازگیر، محبوبه میرزایی علی آبادی
صفحات : 33-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عددی نشت در سد سنگریزه ای گتوند علیا با استفاده از روش عددی CFD
نویسندگان : علی بهشتی، امیر عباس کمان بدست، امین بردبار، محمدامین کربلا
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر طراحی اقلیمی و معماری بومی در هویت بخشی به شهر ( مورد مطالعه:بافت قدیم شهر یزد)
نویسندگان : مینا جوادنیا، علی دربان
صفحات : 56-65
دانلود اصل مقاله