سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1395، جلد اول، شماره3

عنوان مقاله : بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل بارگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی و ارائه راهکار اصلاح آنها
نویسندگان : اسماعیل رادگهر، ناهید موتمنی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی معیارها و ملاحظات لازم مناسب سازی فضاهای عمومی شهری در پاسخدهی به نیاز گروه های کم توان جسمی-حرکتی
نویسندگان : حمیدرضا رزمی، صامیه مرادی
صفحات : 19-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش مطلوبیت فضای محله برای زندگی از دید ساکنین (مطالعه موردی: شهر شیراز)
نویسندگان : ندا گشتاسبی، علی اکبر حیدری
صفحات : 34-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل استاتیکی و دینامیکی دیوار خاک مسلح با تسمه های فلزی: مطالعه عددی
نویسندگان : حسین معتقدی، محمدجواد شعبانی، مقداد اتقایی
صفحات : 45-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر اسید سولفوریک بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی ذرات خرده لاستیک
نویسندگان : هومن جانفشان عراقی، علی شاهینی
صفحات : 58-69
دانلود اصل مقاله