سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1395، جلد دوم، شماره3

عنوان مقاله : مقایسه دو روش سلسله مراتبی و معادلات ساختاری برای ارزیابی ریسک ایمنی در پروژه های مجتمع فرهنگی استان سیستان و بلوچستان
نویسندگان : مصطفی قاضی مرادی، سید حمید هاشمی، غلامعباس بهرامی نیا
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آنالیز و مدل سازی شیب خاکی در حالات فشارهای آب حفره ای
نویسندگان : سمکو عارف پناه
صفحات : 19-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر جنس لوله در رفتار لوله های مدفون آب تحت اثر امواج زلزله
نویسندگان : رحیم حسنی، روح اله بصیرت، محمدعلی چمنزاد
صفحات : 30-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین مولفه های فرهنگی در طراحی مسکن ایرانی-اسلامی
نویسندگان : نادر زندی، سیران شریعتی
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شبیه سازی سیل و پیش بینی تغییرات آتی پهنای رودخانه با روش های ساده روند یابی، الگوهای هیدرولیکی صریح و ضمنی ومدل Mike11
نویسندگان : غلامحسین اکبری، عارف اشکانی، مروین خوش الحان
صفحات : 53-71
دانلود اصل مقاله