سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1394، جلد اول، شماره2

عنوان مقاله : آنالیز عدی جهت بررسی عوامل موثر در تغییر مکان های جانبی دیوار حائل دیافراگمی متشکل ازشمع های هم پوشان در خاک های شنی و ماسه ای
نویسندگان : نیما کریمی شهرکی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معماری پایدار رویکردی مناسب در طراحی مجتمع های مسکونی مبتنی بر مولفه های محیط زیست و انرژی
نویسندگان : حمیدرضا رزمی، بهنام کلانتری
صفحات : 11-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر شکل گیری و شکوفایی خلاقیت کودکان
نویسندگان : ندا گشتاسبی، علی اکبر حیدری
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه تطبیقی فضاهای اداری دو مجتمع تجاری مجموعه اطلس و لاله پارک تبریز با تاکید بر مفهوم حس مکان
نویسندگان : شبنم رهبر، فرزانه هدفی
صفحات : 44-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی معیارهای طراحی موزه در مناطق اقلیم گرم و خشک
نویسندگان : علی اکبر عامری صفات، سیاوش رشیدی شریف آباد
صفحات : 60-67
دانلود اصل مقاله