سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد دوم، شماره 20

عنوان مقاله : عملکرد ایمنی و ناهمگونی فناوری در صنعت ساخت‌وساز
نویسندگان : فاطمه زمانی پور، علی مهبودی
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگونی
نویسندگان : فاطمه زمانی پور، علی مهبودی
صفحات : 18-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گونه شناسی ساختار فضایی خانه معاصر ایرانی با تکیه بر محرمیت و سلسله مراتب (نمونه موردی: خانه‌های تهران در دهه‌های 50، 60، 70 و 80)
نویسندگان : سیده سولماز راستجو، محمدرضا بمانیان
صفحات : 35-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساختارهای انعطاف پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته‌های متحرک
نویسندگان : کتایون تقی زاده، محمدرضا متینی، الناز کاکوئی
صفحات : 45-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم و برنامه ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه ریزی شهری ایران
نویسندگان : مرجان شرفی، مصطفی بهزادفر، سید عبدالهادی دانشپور، ناصر برک پور، حمیدرضا خانکه
صفحات : 55-64
دانلود اصل مقاله