سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد اول، شماره 21

عنوان مقاله : بهینه سازی بازشوها به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره وری عملکرد نور روز در فضای داخلی
نویسندگان : وحید وحدت فریمانی، محمد نظریان، مریم خوش دل
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش بام سبز و میزان تأثیر آن بر کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: منطقه قصرالدشت شیراز)
نویسندگان : کوثر داورپناه، محمدرضا نیک منش
صفحات : 15-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد منطبق بناهای واجد ارزش؛ نمونه موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه
نویسندگان : سید احسان مسعود، پرستو عشرتی، محسن فیضی، علیرضا عینی فر
صفحات : 23-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستاری در چگونگی آموزش تاریخ معماری از رهگذر توجه به "تفکرتاریخی"
نویسندگان : مریم غروی الخوانساری
صفحات : 37-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه در معماری امروز ایران
نویسندگان : عیسی حجت، مهدی محمودی کامل آباد، مریم زندیه وکیلی
صفحات : 49-58
دانلود اصل مقاله