سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد اول، شماره 21

عنوان مقاله : بهینه سازی بازشوها به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره وری عملکرد نور روز در فضای داخلی
نویسندگان : وحید وحدت فریمانی، محمد نظریان، مریم خوش دل
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش بام سبز و میزان تأثیر آن بر کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: منطقه قصرالدشت شیراز)
نویسندگان : کوثر داورپناه، محمدرضا نیک منش
صفحات : 17-24
دانلود اصل مقاله