سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399، جلد اول، شماره 22

عنوان مقاله : بررسی و نقش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های پایدار
نویسندگان : کبری حسنقلی نژاد یاسوری، وحید حسین زاده
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطۀ بین سلامت روان دانشجویان با فضای کالبدی خوابگاه؛ "موردپژوهی چهار بلوک خوابگاه دختران دانشگاه شهید بهشتی"
نویسندگان : محمدتقی نظرپور
صفحات : 12-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سبک های یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی معماری
نویسندگان : مهیار باستانی، سیدامیر سعید محمودی
صفحات : 22-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الویت بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ مورد مطالعه شهر گز
نویسندگان : فریناز ریخته گران، محمد جواد نوری، آمنه بختیار نصرآبادی
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتقای ایده آفرینی در طراحی معماری به روش اقدام پژوهی
نویسندگان : لیلا علی پور
صفحات : 48-60
دانلود اصل مقاله