سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399، جلد دوم، شماره 19

عنوان مقاله : تاثیر طراحی معمارانه بر مصرف انرژی سرمایشی در اقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی شهر بندر عباس)
نویسندگان : الهه نوری سقرلو، غزاله نوری سقرلو
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی با مقاطع کاهش یافته‌ی تیر محیطی
نویسندگان : مسعود حسین زاده اصل، مهنا صفرخانی
صفحات : 12-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه عملکرد نرم افزارهای اجزا محدود Geostudioو Plaxis2D در رفتارنگاری سدهای خاکی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق (مطالعه موردی سد کبودوال استان گلستان)
نویسندگان : حسین حکیمی خانسر، سید حسن گلمایی، مجید شیداییان
صفحات : 27-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها در تشخیص لبه عکس
نویسندگان : علی ندری، محمدرضا امینی
صفحات : 40-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازنگری در معماری ایران با بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور
نویسندگان : محمدعلی بیگی نژاد، سیاوش رشیدی شریف آباد
صفحات : 52-59
دانلود اصل مقاله