سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400، جلد دوم، شماره 23

عنوان مقاله : تاثیر نوآوری فناوری در ساختن یک شهر پایدار
نویسندگان : عبدالرضا سرشتی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مهمترین موانع برای استفاده معلولان از فضاهای عمومی (ساختمان های پزشکی-درمانی) مطالعه موردی: منطقه یک شهراردبیل
نویسندگان : الهامه نعمت زاده، علیرضا محمدی، سعیدرجائی مستعلی بیگلو
صفحات : 11-23
دانلود اصل مقاله