سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد دوم، شماره 24

عنوان مقاله : سنجش میزان احساس امنیت در بافت های مختلف شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
نویسندگان : سمیرا دادرس جابلو، محمدحسن یزدانی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله