سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1395، جلد اول، شماره5

عنوان مقاله : بدست آوردن بهینه ترین Mstage برای مدل سازی تونل های مکانیزه در Plaxis
نویسندگان : جواد حسین زاده، امیرحسین اقبالی، علی نعمتی حیاتی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل پارامترهای موثر بر طراحی و اجرای روسازی های انعطاف پذیر و صلب و مقایسه آنها با یکدیگر
نویسندگان : وحید طاهری
صفحات : 13-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل سازی آزمایشگاهی به منظور تعیین راندمان هیدرولیکی تالاب های مصنوعی
نویسندگان : رضا تاتار
صفحات : 24-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزش
نویسندگان : پریسا پاک، بهمن خسروی پور، منصورغنیان
صفحات : 37-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تاثیر مدیریت ریسک در کارایی مدیریت پروژه های صنعت ساخت با استفاده از مهندسی ارزش
نویسندگان : محمدحسن بیات، سهیل قره
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله