سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1395، جلد اول، شماره3

عنوان مقاله : بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی با مقاطع کاهش‌یافته‌ی تیر محیطی
نویسندگان : مسعود حسین زاده اصل، مهنا صفرخانی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت محیط های مهاجم در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از فن آوری های نوین و پلیمرهای طبیت دوست
نویسندگان : امین شهنام نیا، سید مهدی ابطحی، سید مهدی حجازی
صفحات : 6-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش ماندالا در تزئینات مساجد دوره ی تیموری( نمونه های موردی 1- مسجد جامع گوهرشاد مشهد 2- مسجد جامع یزد 3- مسجد کبود تبریز 4- مسجد بی بی خانم سمرقند)
نویسندگان : سید محمد میرمحمدی، دکتر سید حسام الدین طبیبیان
صفحات : 24-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر استفاده ازانواع زهکش و فیلتر در سدهای خاکی همگن و ناهمگن
نویسندگان : مسعود فلاح ، فریدون قدیمی، محسن نجارچی
صفحات : 43-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاًثیر فرهنگ در معماری آموزشی
نویسندگان : حسین ذبیحی ، ملیکا نادری
صفحات : 58-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبدیل خیابان های شاخص شهری به پیاده راه با رویکرد گردشگری نمونه موردی خیابان شهدا شهر خرم آباد
نویسندگان : فرزاد رحیمی نژاد
صفحات : 67-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی با اتصال منقطع ورق و بازشوی شیاری تیر
نویسندگان : مسعود حسین زاده اصل ، مهنا صفرخانی
صفحات : 75-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه رفتار ستون های بتن آرمه مربع شکل تحت اثر بار محوری ، مقاوم سازی شده با FRP و پوشش فولادی
نویسندگان : آرش عمید، اکبر حسنی پور
صفحات : 89-99
دانلود اصل مقاله