سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره10

عنوان مقاله : تحلیلی بر جهانی شدن و تحولات اقتصادی کیفیت زندگی شهری
نویسندگان : راشد صفوی، سید محمد رضازاده
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی پیمانکاری و شرایط عمومی قرارداد براي فرم های استاندارد نظام مهندسی استان گلستان
نویسندگان : نوید یعقوب زاده، آزاده خواجوی، فائزه خواجوی
صفحات : 19-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش در مفاهیم صور نجومی به عنوان عنصر تزئینی با تکیه بر آثار فلزی سـده های میـانه (دوره سلـجوقی)
نویسندگان : حسین عالی، مهشید داب
صفحات : 34-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از احداث سد
نویسندگان : رحیم زارع، بهزاد کلانتری
صفحات : 50-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین الگوهای فضای باز در مجتمع های مسکونی براساس تئوری جدید شهری (کریستوفر الکساندر)نمونه موردی محله کلپای همدان
نویسندگان : محمد دوستی، سید محمود معینی، امید دژدار
صفحات : 58-68
دانلود اصل مقاله