سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره7

عنوان مقاله : تحلیلی بر جهانی شدن و تحولات اقتصادی کیفیت زندگی شهری
نویسندگان : راشد صفوی، سید محمد رضازاده
صفحات : 1-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی پیمانکاری و شرایط عمومی قرارداد براي فرم های استاندارد نظام مهندسی استان گلستان
نویسندگان : نوید یعقوب زاده، آزاده خواجوی، فائزه خواجوی
صفحات : 31-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه مورد مطالعه شهر قزوین
نویسندگان : حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی
صفحات : 47-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی
نویسندگان : علی محمد اندیشمند ، محسن دهقانی تفتی ، سمیه امیدواری
صفحات : 66-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحليل رابطه انعطاف‌پذيري در طراحي و تأثير آن در ساختار فضاي بيمارستان
نویسندگان : منصور پاگیری قلعه نویی
صفحات : 76-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش در مفاهیم صور نجومی به عنوان عنصر تزئینی با تکیه بر آثار فلزی سـده های میـانه (دوره سلـجوقی)
نویسندگان : حسین عالی ، مهشید داب
صفحات : 84-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از احداث سد
نویسندگان : رحیم زارع ، بهزاد کلانتری
صفحات : 100-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین الگوهای فضای باز در مجتمع های مسکونی براساس تئوری جدید شهری (کریستوفر الکساندر)نمونه موردی محله کلپای همدان
نویسندگان : محمد دوستی ، سید محمود معینی ، امید دژدار
صفحات : 108-119
دانلود اصل مقاله